Emekliler ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Her ne kadar emeklilik yaşı artırılmış olsa da sisteme önceki yıllarda giren kişiler, eğer istenilen sigorta primini doldurmuş ise halen 50 yaşında bile emekli olabilmektedir. Şu an için yapılan çalışmalar ülkemiz de yaklaşık 12 milyonun üzerinde emekli olduğunu göstermektedir. Bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 7’sine denk gelmektedir. Görüldüğü üzere emekliler toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturmaktadır. Çalışan sayısına bakıldığında ise bu sayısı yaklaşık olarak 18 milyondur. Yani çalışan grubunun sırtında ağır bir yük bulunmaktadır. Ancak emeklilerin hakkı şu an için hak değildir ve bu devletin sorumluluğundadır.

Emeklilik insanların en doğal hakkıdır ancak nüfus ve istihdam planlamasının düzgün yapılamadığı ülkeler sosyal devlet ilkesini, hem çalışanlarına hem de emeklilerine tam olarak sağlayamamaktadır. Ülkemiz maalesef gelişmiş ülkelerdeki çalışan haklarına göre, hala çok aşağı sıralarda yer almaktadır. Emeklilerin durumu ise ülkemizde giderek kötüleşmektedir. Birçoğu büyük bir çaba ve mücadele ile ay sonunu zor getirebilmektedir. Bu da zaten zorluklar ile emekli olabilmiş birçok kişinin, emekli olduktan sonrada ek iş aramalarına neden olmakta ve birçoğu da çalışma hayatına devam etmektedir. Bu durum emeklilikten sonraki hayallerin, belki de elden ayaktan tamamen kesilinceye kadar ertelenmesine neden olmaktadır. Hayatından rahat olanlar, bu koşullarda yaşamaya çalışan emeklileri görmeyebilir. Ama unutulmamalıdır ki dünyada gelir adaletsizliğinin ve yaşam standardı farklılıklarının derin olduğu ülkelerdeniz.

Emeklilerin yaşadığı bir diğer sıkıntı ise aynı prim gün sayısını ve hizmet yılını sağlayanlar arasında büyük emekli aylığı farklılıklarının olmasıdır. Aynı koşulları yerine getirmiş bu insanlar arasında farklılıklar olması gerçekten de üzücü bir durumdur. Bir de buna 2008 yılından sonra kabul edilen 5510 sayılı yasa da eklenince emekli aylıklarının hesaplanmasında ve artırma yönteminde değişiklikler yapılarak emekli aylıkları giderek düşmeye başlamıştır. Bu yasa çıkmadan önce emekli aylıklarının artışında milli gelir artışının yüzde yüzü hesaba katılırken, artık sadece yüzde otuzu hesaba katılmaktadır. Bu da emekli aylıklarının güncellenmesi oranında değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. 2002 yılında ortalama emekli aylıkları asgari ücretin yüzde 30 üzerinde seyrederken şu an ise bu oran asgari ücretin altında kalmaktadır.