İnsanlar, emekli olmadan önce birçok hayal kurar ve bunları gerçekleştirebilmek için maddi güce ihtiyaç duyarlar. Maalesef ülkemizde emekli maaşları hala istenilen seviyelerde değil ve genellikle enflasyonun altında kalmaktadır.

Ülkelerin en büyük sınıfını oluşturan orta ve alt gelir grubu insanların ömür boyu verdikleri emeklerinin karşılığını tam olarak alamamasının bir nedeni de maalesef çalıştıkları işletmelerden kaynaklanmaktadır.

Maalesef ülkemizde birçok insan çalıştıkları şirkette asgari ücretten daha fazla maaş almasına rağmen ücretleri banka hesaplarında asgari ücret üzerinden gösterilmekte ve maaşlarının kalanı elden ödenmektedir. Bu konuda çalışanların da eli kolu bağlı durumdadır. Çünkü milyonlarca işsiz kapıda beklemektedir. Bunu da şirketler kendi adına avantaja çevirmektedirler. Ayrıca, sadece maaşlar değil, hak ettikleri primler bile elden ödenmekte ve bu ödemelerde şirketler çalışanlardan kesinti yaparak kalanı cebine indirmektedir. Devletin bu konuda denetimlerinin ve yaptırımlarının çok az olması ve hatta adam kayırmacılık yapması, şirketleri bu konuda daha da cesaretlendirmektedir.

Çalışanlar ise korkularından ve iş kaybı yaşama endişesiyle, bu duruma çok fazla tepki gösterememektedir. Toplum olarak maalesef tepki koymaktan yana çok çekingen bir ülke olmamız, şirketlerin çalışanları parmaklarında oynatmasına neden olmaktadır. Halbuki çalışanların hak ettiği sigorta priminin şirketler tarafından gösterilmemesi, çalışanların hak ettikleri emekli maaşını da alamaması anlamına gelmektedir. Yıllar içinde de kaybınızı hesapladığınızda ise, bu konuya tepkisiz kalınması ve haberlerde dile getirilmemesi, gerçekten de endişe verici bir durumdur.

Sosyal devlet ilkesinin çalışmaması da çalışanların yalnızca köle olarak görülmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu şekilde kanuna aykırı personel istihdam eden şirketlere rastlayamazsınız. Tenezzül eden ise çok büyük cezalara çarptırılır, şunun veya bunun şirketinin olması önemli değildir. İşin daha korkunç boyutu ise, birçok çalışan kazandıkları asgari ücretin bile bir kısmını çekip, iş verene iade etmektedir. Bu durumda Türkiye’de emeklilik hayalleri kurmak, yalnızca devlet çalışanları ve büyük kurumsal şirketlerden emekli olabileceklere kalmaktadır. Diğer birçok insan için ise hayat boyu sürdürülen geçim derdinin devam etmesi anlamına gelmektedir.

Şirketlerin de kendilerine göre türlü türlü bahaneleri olmaktadır. Ancak çalışanın kazandığı emekten çalarak büyümeyi hedefleyen şirketlerin, ülkeye hiçbir katkısı yoktur. Hatta ülkenin refahından çalmaktadır bu şirketler.