Mesleklere Göre Yaş Haddinden Emeklilik Yaşları

Mesleklere göre yaş haddinden emeklilik yaşları, şartları ve yaş sınırı bulunmaktadır. Yıpranma payı olarak da bilinen bu sistemde birçok meslek grubu için erken yaşta emeklilik söz konusudur. Mesleklere göre yıpranma payları aşağıda belirtilmiştir. Emeklilik yaş hesabı da bu sisteme göre yapılmaktadır. 

Mesleklere Göre Yıpranma Payları

---- Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün,

---- Emniyet ve MİT mensupları 90 gün,

---- İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar 60 gün,

---- TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar 90 gün,

---- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar 90 gün fiili hizmet zammı alıyor,

---- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün,

---- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün,

---- Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün,

---- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün,

---- Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün,

---- Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün,

---- Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün,

---- Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün,

---- Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün,

---- Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün,

---- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler 
radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün,

---- Su altında çalışanlar 60 gün,

4C kapsamında sigortalı kişilerden bazıları 5400 prim ödeme gün sayısını doldurduktan sonra yaş haddinden emekli olabiliyorlar. Memurlar için yaş haddinden emeklilik yaşı görev yaptığı birim açısından farklılık göstermektedir. Üniversite öğretim üyeleri için yaş haddinden emeklilik yaşı 67’dir. 

Subay ve askeri memur ve  Astsubaylar’ın yaş haddinden emeklilik yaş şartıları

---- Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler için emeklilik yaş şartı 41’dir.

---- Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 46’dır.

---- Binbaşılar için emeklilik yaş şartı 52’dir.

---- Yarbaylar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 55’tir.

---- Albaylar için emeklilik yaş şartı 60’dır.

---- Tuğ ve Tümgeneraller ve amiraller için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 62’dir.

---- Kor ve orgeneraller ve amiraller için emeklilik yaş şartı 65’tir.

---- Mareşal ve büyük amirellar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 68’dir.

---- 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hasta bakıcı hemşireler için emeklilik yaş şartı 55’tir.

---- Daha yukarı sınıflardaki askeri sınıflardaki memurlar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 60’dır.

---- Astsubaylar için emeklilik yaş şartı 52’dir.

---- Astsubay çavuşlar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 43’tür.

---- Astsubay üstçavuşlar için emeklilik yaş şartı 46’dır.

---- Astsubay başçavuşlar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 49’dur.

---- Astsubay kıdemli başçavuşlar için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 55’tir.

Emniyet mensupları için yaş haddinden emeklilik yaş şartları

---- Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 60’dır.

---- Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri için emeklilik yaş şartı 58’dir.

---- Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 56’dır.

---- Polis memurları için emeklilik yaş şartı 52’dir.

Gümrük koruma mensupları için yaş haddinden emeklilik yaş şartları

---- Gümrük koruma memurları için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 50’dir.

---- Gümrük koruma kısım amirleri için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 55’tir.

Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 55’tir.

Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde subayların yaş haddinden emeklilik yaş şartları

---- Tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve dış tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha aşırı rütbeli kişiler için yaş haddinden emeklilik yaş şartı 57’dir.

---- Astsubaylardan subaylığa geçen kişiler için emeklilik yaş şartı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre belirlenmektedir. 

Etiketler :
ZİYARETÇİ YORUMLARI Yorum Yap
Henüz yorum yapılmamıştır!

FACEBOOK YORUMLARI