Türkiye’de emeklilik sistemi 08.09.1999 tarihinde köklü bir şekilde değiştirilmiştir. 08.09.1999 tarihinden önce kadın ve erkeklerden 25 hizmet yılını dolduranlar yaş şartı aranmaksızın emekliliği hak ediyor ve emekli oluyorlardı. Bu sistem popülist politikalar izleyen siyasetçilerin Türkiye’ye bir hediyesi idi ve genç yaşta emekli olarak sefasını sürmek isteyen vatandaşlar da bundan pek memnun idi. Öyle ki yıpranma gerektiren askerlik, polislik, maden işçiliği, gazetecilik ve sağlık alanlarının bazılarında çalışanlar, çalıştıkları işlere göre ilave olarak yıpranmayı hak ediyorlardı ve bu işlerde çalışan ve örneğin 18 yaşında işe başlayan birisi 35 yaşında bile emekliliği hak edebiliyordu. Tabii bu popülist emeklilik sisteminin bir maliyeti vardı ve bu maliyet bütün yurttaşlar tarafından paylaşılıyordu. Ülke bütçesinin taşıyabileceğinden fazla bir yük getiren bu sistem, diğer yanlış politikalar, yolsuzlukla mücadelede etkin olamama gibi diğer nedenlerle de birleşince 1995 yılı ekonomik krizi yaşandı. Aynı şekilde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizi tetikleyen en önemli etkenlerden bir tanesi de Türkiye de uygulanan sosyal güvenlik sistemi idi.

Yasadaki Değişiklik ve Yeni Sorunlar

1999 yılında yapılan değişiklik ile radikal bir karar alındı ve 25 yıllık fiili çalışma süresine ek olarak kadınlar da 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmayanların emekli olmasının önüne geçildi. 08.09.1999 tarihinden önce sosyal güvenlik sistemine dahil olanların kademeli yaş sistemine göre yeni sisteme geçmeleri öngörüldü. Ne var ki kademeli geçiş sistemi anayasaya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri de göz önünde bulundurularak 2002 yılında yeniden bir yasa çıkartılarak intibak işi neticelendi. 1999 yılından önce sosyal güvenlik sistemine dahil olanlara, eski sisteme göre emekliliğine kaç yıl kaldığına göre kademeli olarak bir emeklilik yaşı benimsendi. Bu intibak yasası halen yürürlüktedir ve 1999 tarihinden önce sosyal güvenlik sistemine girenlerin emeklilikleri bu yasaya dayanılarak yapılabilmektedir. 2002 yılında çıkarılan bu yasa bugünlerde yeniden tartışmaya açılmıştır ve yine çok geniş halk kitleleri tarafından bu intibak yasasının iptal edilmesi gerektiği dile getirilmektedir. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) diye kısaltılan bu topluluk gün geçtikçe etkinliklerini arttırmakta ve özellikle sosyal medyada seslerini yükseltmekteler.